BOKNINGSVILLKOR

Dessa villkor tillämpas på samtliga enskilda bokningar, om inget särskilt avtal har ingåtts.
I samband med bokning skall du ange namn, bostadsadress, ankomst- och avresedatum samt betalningssätt. Bokningen är bindande för övernattningsstället då den bekräftats muntligt, skriftligt eller per e-post då du tillhandahållit ett bokningsnummer. Som en förutsättning för att bokningen skall vara bindande har övernattningsstället rätt att ställa olika regler som villkor för bokningen, detta kan till exempel vara en avtalsenlig bokningsavgift eller att bokningen garanteras med ett kreditkort.
Övernattningsställets incheckning påbörjas kl. 17.00 på ankomstdagen, utcheckning bör ske senast kl. 12.00 på avresedagen. Inchecknings- och avresetider kan i vissa fall avvika ifall detta avtalats samt godkänts av båda parterna innan vistelsen påbörjats.

I händelser av dubbelbokning förbinder sig Naawa att utan extra kostnader ordna med annat boende i närheten.

Avbokning bör alltid göras senast kl. 17.00 innan ankomstdagen, alltså 24 timmar innan planerad ankomst ifall inga andra villkor avtalats. Om du uteblir utan avbokning eller avbokningen sker för sent, har Naawa rätt att som ersättning debitera dig för det första dygnet inklusive skatt samt andra eventuella tilläggstjänster. Avresa före överenskommen tidpunkt kan även medföra ändringar i det totala priset för övernattningen. I händelser av dubbelbokning förbinder sig Naawa att utan extra kostnader ordna med annat boende i närheten.

Vi accepterar de vanligaste betalkorten. Naawa är dock inte skyldigt att acceptera utländsk valuta, kuponger eller checkar ifall inte detta avtalats på förhand. Om rummet inte har betalats innan ankomst skall rummet betalas med kort eller kontant vid ankomst till övernattningsstället. Naawa har rätt att dra en bokningsavgift från kreditkortet som förskottsbetalning om så avtalats. Avgiften fastställs av Naawa och dras av från den slutgiltiga räkningen.
På övernattningsstället följer vi god sed och respekterar övernattningsställets ordningsregler. Om du bryter mot dessa regler kan du omedelbart avlägsnas från övernattningsstället. I detta fall debiteras du ändå samtliga avgifter för övernattning och eventuella extratjänster. Du kan ej i efterhand kräva tillbaka dessa pengar.
Du ansvarar själv för bagage ifall det ej mottagits av övernattningsstället för förvaring. Övernattningsstället ansvarar inte för fordon samt tillhörigheter som står eller förvaras på parkeringsplatsen bredvid övernattningsstället.
Som gäst ansvarar du för skador som du orsakar avsiktligt eller av vårdslöshet (till exempel rökning) och som du, din gäst eller ditt husdjur tillfogat övernattningsstället, övriga lokaler, inventarier eller andra gästers tillhörigheter.